Pożyczki pod weksel

Coraz mniej osób kwalifikuje się do uzyskania kredytu. Ze względu na pandemię banki ostrożnie podchodzą do jego udzielenia. Dane BIK wskazują, że w pierwszych miesiącach 2020 roku kredytów gotówkowych udzielono znacznie mniej i spadek ten wynosi -31,4%.1 Lukę wypełniają pożyczki pozabankowe, a na tych w wyjątkowo trudnej sytuacji czekają mniej popularne oferty pożyczki pod weksel. Znajomość takiego rozwiązania pożyczkowego na pewno ułatwi podjęcie decyzji o tym, w jakiej formie pożyczyć pieniądze. Wyjaśniamy zatem, co kryje się pod pojęciem pożyczka pod weksel i czym wyróżnia się na tle innych ofert. Podpowiadamy, co jest niezbędne do jej otrzymania.

Na czym polega pożyczka pod weksel?

Oprócz kredytów bankowych oraz chwilówek poszukujący dodatkowej gotówki mają do wyboru pożyczki z zabezpieczeniem. Nie każdy dysponuje mieniem określonej wartości, aby uzyskać pożyczki pod zastaw. Do zastawu nieruchomości wymagane jest posiadanie aktu własności domu czy mieszkania. Gdy zabezpieczeniem spłaty ma być samochód, konieczny jest dowód rejestracyjny właściciela pojazdu. Z kolei w przypadku pożyczki z gwarantem trzeba znaleźć osobę, która zgodzi się na to, by w razie potrzeby uregulować dług. Dużo większą elastyczność zapewnia pożyczka pod weksel. Tutaj weksel pełni funkcję kredytową, stanowiąc zabezpieczenie pożyczki. Jest to papier wartościowy i funkcjonuje zgodnie z Prawem wekslowym, ustawą funkcjonującą w prawie polskim od 1936 roku.2 Spłacająca strona oraz udzielająca pożyczki uzyskują dzięki niemu swoiste zabezpieczenie. Gdy pożyczkobiorca nie wywiąże się ze spłaty pożyczki, weksel będzie stanowił dowód jej udzielenia. Dzięki niemu możliwe jest również udokumentowanie dodatkowych kosztów zobowiązania. Zgodnie z przepisami spłacający nazywany jest trasatem, a udzielający pożyczki remitentem.

Wymagania do uzyskania pożyczki pod weksel

Trasat podpisując się na wekslu, zobowiązuje się do spłaty pożyczki. Oznacza to, że w przypadku braku spłaty wierzyciel upoważniony jest do egzekucji kwoty kwoty znajdującej się na wekslu. Tak naprawdę dowód osobisty i deklaracja na wekslu są podstawowymi wymaganiami do sfinalizowania transakcji.

Na co uważać, zawierając umowę pożyczki pod weksel?

Każdy, kto korzysta z pożyczki pod weksel powinien zachować czujność i dopilnować zapisów w umowie oraz na wekslu. Trzeba mieć świadomość, że nie każda oferta jest uczciwa. Prywatni inwestorzy, którzy najczęściej decydują się na udzielanie wekslowych pożyczek, dyktują warunki i oczywistym jest, że na pożyczaniu chcą zarobić. To, co musi znaleźć się na wekslu, to przede wszystkim:

  • dane pożyczkodawcy,
  • dane pożyczkobiorcy,
  • data oraz formę (miejsce) udzielenia pożyczki,
  • data oraz formę spłaty pożyczki,
  • podpis pożyczkobiorcy, gdyż to on stanowi poświadczenie.

W interesie pożyczkobiorcy jest, aby na wekslu znalazła się kwota pożyczki wraz z kosztami. Jeśli pożyczkobiorca podpisze weksel in blanco, uprawniający pożyczkodawcę do wpisania dowolnej kwoty w przyszłości celem egzekucji długu, może narazić się na bankructwo.   Co istotne, weksel może zostać odsprzedany innemu wierzycielowi w trakcie trwania pożyczki. Wówczas to on będzie usiłował odzyskać pieniądze od trasata.

Jakie są plusy i minusy pożyczki pod weksel?

To, co z punktu widzenia pożyczkobiorców jest korzystne, to przede wszystkim:

  • brak weryfikacji historii kredytowej,
  • minimalne formalności, najczęściej z pominięciem okazywania zaświadczenia o dochodach,
  • brak zawiłych procedur i wytycznych dyskwalifikujących do uzyskania finansowania.

Niestety, jak każda pożyczka, również ta wekslowa, jest obarczona minusami. Nie ma wymogu, aby pożyczka na weksel została zdefiniowana w wekslu co do kosztów. To generuje ryzykowną sytuację dla pożyczkobiorcy. Osoba w trudnej sytuacji finansowej szczególnie narażona jest na wykorzystanie jej niewiedzy przez pożyczkodawcę.

https://media.bik.pl/informacje-prasowe/570782/newsletter-kredytowy-bik-sierpien-2020-r-najnowsze-dane-o-sprzedazy-kredytow-w-polscehttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19360370282/U/D19360282Lj.pdf